Персональний блог Олега Назаревича

Філософія відкритого мислення та навчання 2.0: моє бачення

Українська для іноземців

https://www.facebook.com/ukrainian.for.foreigners/

Назаревич Л. Т., Гавдида Н. І. Українська мова для іноземців. Практикум (Рівні В1– В2) / Л. Т. Назаревич, Н. І. Гавдида. — 2-е видання; змінене й доповнене. — Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2017. — 212 с.

Ви можете ознайомитися із скороченою версією підручника – завантажити скорочену версію підручника

Форма замовлення підручника. Aplication form to submit textbook. https://goo.gl/uacnLL

Загалом підручник містить 17 розмовних тем, розширений українсько-англійський словник, запитання до текстів, ілюстрації, таблиці для вивчення граматики української мови, а також різнотипні вправи на закріплення теоретичних знань і навичок. In general, the textbook contains 17 colloquial topics, an extended Ukrainian-English dictionary, questions to texts, illustrations, tables for studying the grammar of the Ukrainian language, as well as various types of exercises to consolidate theoretical knowledge and skills.

Додаткові безкоштовні навчальні ресурси. Additional free multimedia resources.

ФБ сторінка. Facebook page.

https://business.facebook.com/ukrainian.for.foreigners/

Аудіоподкасти до розмовних тем з підручника. Audiopodcasts for colloquial topics from textbook.

For PC and laptops:

https://soundcloud.com/tags/ukrainian.for.foreigners

For mobile devices:

https://soundcloud.com/ukraine-audio-book

https://soundcloud.com/ukraine-audio-book-2

https://soundcloud.com/ukraine-audio-book-3

https://soundcloud.com/ukraine-audio-book-grammar-1

https://soundcloud.com/ukraine-audio-book-grammar-2

Відеоподкасти до розмовної тем з підручника. Videopodcasts for colloquial topics from textbook.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQsgurGJM5pjW7O0yywSsuC5XcjK8SuKk

Comments are closed.

© 2009 Персональний блог Олега Назаревича. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig.