Українська для іноземців

https://www.facebook.com/ukrainian.for.foreigners/

Назаревич Л. Т., Гавдида Н. І. Українська мова для іноземців. Практикум (Рівні В1– В2) / Л. Т. Назаревич, Н. І. Гавдида. — 2-е видання; змінене й доповнене. — Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2017. — 212 с.

Ви можете ознайомитися із скороченою версією підручника – завантажити скорочену версію підручника

Форма замовлення підручника.
Aplication form to submit textbook. Submit textbook

Загалом підручник містить 17 розмовних тем, розширений українсько-англійський словник, запитання до текстів, ілюстрації, таблиці для вивчення граматики української мови, а також різнотипні вправи на закріплення теоретичних знань і навичок. 
In general, the textbook contains 17 colloquial topics, an extended Ukrainian-English dictionary, questions to texts, illustrations, tables for studying the grammar of the Ukrainian language, as well as various types of exercises to consolidate theoretical knowledge and skills.

Додаткові безкоштовні навчальні ресурси. Additional free multimedia resources.

ФБ сторінка. Facebook page.

https://business.facebook.com/ukrainian.for.foreigners/

Підписатися на аудіопокасти / Subscribe to receive audio podcasts

Відеоподкасти до розмовної тем з підручника. Videopodcasts for colloquial topics from textbook.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQsgurGJM5pjW7O0yywSsuC5XcjK8SuKk