Персональний блог Олега Назаревича

Філософія відкритого мислення та навчання 2.0: моє бачення

Олег Назаревич «Інформаційне забезпечення статистичної обробки та аналізу часових рядів газоспоживання»

Tags: , , , ,

 

Перш за все – традиційно ФОТО з конференції.

Науково-технічна проблема автоматизації отриманих даних і їх статистичної обробки вимагає створення певного інформаційного забезпечення та підготовки накопичених даних газоспоживання в формі, зручній для подальшого статистичного аналізу. (Відео з виступу та слайди презентації на наступній сторінці)
В цій доповіді запропоновано програмну реалізацію та структуру бази даних для опрацювання двійкових файлів у форматі HostLib витратомірних комплексів Флоутек-ТМ. Складність в опрацюванні даних витратомірних газових лічильників полягає в незручній формі зберігання даних для подальшого їх статистичного аналізу. На сьогодні існуюче програмне забезпечення орієнтоване більше на інтегральну оцінку та аналіз добових та місячних обсягів газоспоживання. Немає можливості будувати гнучкі статистичні SQL-запити до бази даних із накопиченою інформацією, наприклад, погодинні дані. Було розроблено програмне забезпечення, що в автоматизованому режимі опрацьовує двійкові дані формату HostLib, отримані з різноманітних лічильників витратомірного комплексу Флоутек-ТМ і зберігає їх в базу даних MySQL в зручному для статистичного аналізу вигляді. Read the rest of this entry »

Тарас Михайлович Математична модель та метод прогнозу водоспоживання в задачах підвищення енерго- та ресурсозбереження водопостачальних систем

Tags: , , , ,

Тарас Михайлович «Математична модель та метод прогнозу водоспоживання в задачах підвищення енерго- та ресурсозбереження водопостачальних систем»

Володимир Готович «Cтатистична оцінка характеристик якості електричної енергії»

Tags: , , , ,

м.Тернопіль, ТНТУ, кафедра “Комп’ютерних наук”. (ФОТО)

Актуальність науково-технічної проблеми якості електроенергії обумовлюється використанням обладнання та приладів, які досить часто характеризуються значною потужністю, несиметричністю та нелінійністю електроспоживання. Також на сьогоднішній день досить широко використовується обладнання та присторої іноземного виробництва, які є чутливими до якості споживаної ними електроенергії та мають високу вартість. Наслідками подачі неякісної електроенергії є збої в роботі та скрочення терміну служби обладнання, втрата даних в інформаційних системах, фінансові збитки тощо.

Якість електроенергії визначається сукупністю її характеристик, за яких електроприймачі можуть функціонувати в нормальному режимі.

У даній доповіді розглянуто поняття якості електроенергії та основні показники якості, визначені у держстандартах. Запропоновано методику статистичного опрацювання даних по електронапрузі, знятих із реальної електромережі. Методика полягає у обчислені послідовності оцінок коефіцієнтів кореляції між послідовностями напруги, які відповідають реальній напрузі та напрузі, яка змодельована та характеризується стандартними параметрами (частота 50 Гц, номінальна напруга 220В). Read the rest of this entry »

13 січня виступ на конференції ІПМЕ ім.Г.Є.Пухова НАН України або Гусениця-SSA в українському національному гріді ;)

Tags: , , , , ,

Представляю свою доповідь як апробацію результатів чисельного експерименту для перевірки алгоритмічної складності та програмної реалізації на базі Українського національного гріду.

Статистику грід по Україні можна побачити тут. Наш грід-сайт – TNTU Site (ng.tntu.edu.ua).

Read the rest of this entry »

Лавриненко Я.С., Богатирьов А.О. „Примеры использования кластера на основе GPU”

Tags: , , ,

Лавриненко Я.С., Богатирьов О.О. „Примеры использования кластера на основе GPU”

Доповідач: Лавриненко Ярослав Сергійович
(учень 11-го класу Черкаського фізико-математичного ліцею)

Керівник: к.ф-м.н.  Богатирьов Олександр Олегович, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького


Read the rest of this entry »

Конференція 12-13 січня 2011року ІПМЕ ім.Г.Є.Пухова НАН України

TAGS: None

Цим анонсом відкриваємо серію публікацій доповідей щорічної з наукової конференції молодих вчених Інституту проблем моделювання в енергетиці імені Г.Є.Пухова – у категорії ІПМЕ ім.Г.Є.Пухова НАН України.

Директор інституту – Євдокимов Віктор Федорович

Окремо хочу представити ведучих конференції:

Винничук Степан Дмитрович – Провідний науковий співробітник
відділу автоматизації проектування енергетичних установок

Давиденко Анатолій Миколайович – заст. директора Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, зав. відділу №2 «Теорії моделювання»

Read the rest of this entry »

© 2009 Персональний блог Олега Назаревича. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig.